Disclaimer voor Tentoespro.nl

 

Lev Safety, eigenaar van deze webshop, verleent u hierbij toegang tot Tentoespro.nl, de webshop. En geeft u de mogelijkheid de aangeboden artikelen/producten en diensten af te nemen. Lev Safety behoudt zich daarbij het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie en/of diensten die beschikbaar zijn op of via deze webshop.

Lev Safety kan niet garanderen dat de website 100% foutloos is of volledig zonder onderbrekingen zal werken.

De inhoud van andere websites die toegankelijk zijn via links op deze website worden niet gecontroleerd of goedgekeurd door Lev Safety. Derhalve aanvaardt Lev Safety dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze webshop.

Lev Safety spant zich in om de inhoud van de webshop zo vaak mogelijk te actualiseren, ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig of onjuist is.  De op de webshop aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Lev Safety. In het bijzonder zijn alle prijzen op de webshop onder voorbehoud van type- en/of programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten aanvaardt Lev Safety dan ook geen enkele aansprakelijkheid. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Lev Safety. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is zonder schriftelijke toestemming van Lev Safety niet toegestaan, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifiek anders aangegeven is. 

 

Lev Safety , postbus 1122 1810 KC Alkmaar, levsafety.nl